Noktúria => časté nočné močenie

bed wc

Centrá liečby noktúrie

V uvedených špecializovaných urologických ambulanciách Vám lekári poskytnú odborné vyšetrenie a zodpovedajúcu liečbu. V prípade potreby prosím kontaktujte jednotlivé pracoviská a dohodnite si termín Vašej návšetvy


Banská Bystrica
 • MUDr. Jozef Babeľa
 • FNsP FDR - urologická ambulancia, Nám. gen. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
  Tel.: 048/4413597, 048/4413595, Pia 8:00-14:00

 • MUDr. Peter Valent
 • Urologická ambulancia – Novamed s.r.o., Bernolákova 10,12 , Banská Bystrica
  Tel.: 048/43399132
späť na začiatok
Bratislava
 • MUDr. Jozef Dubravický
 • Urocentrum Bratislava s.r.o
  Vajnorská 40, 832 63 Bratislava
  Tel.: 02/44455055 - v úradných hodinách, fax 02/44455055
  e-mail: urocentrumbratislavagmail.com

  Pre prípad akútnych stavov: 0904 890 601

  Pondelok, streda 9:00 - 13:00
  Utorok, streda, piatok 15:45 - 19:00
  Po dohode možný aj iný termín mimo uradných hodín

  Web: www.dubravicky.zzz.sk, www.urocentrum.zzz.sk

 • MUDr. Róbert Valkov
 • ZS, Saratovská 24, 841 02 Bratislava
  Tel.: 0911 254 148

 • MUDr. Ján Štefančík
 • FNsP ak. Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava
  Tel.: 02/59542336

 • MUDr. Vladimír Mišanko
 • ZS, Saratovská 24, 841 02 Bratislava
  Tel.: 0911 254 148

  Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
  Tel.: 02/48279456 (v piatok 7:30 - 11:30)

 • MUDr. Pavol Lepieš, CSc.
 • FNsP Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 811 06 Bratislava
  Tel.: 02/57290531

 • MUDr. Dušan Gulla
 • FNsP Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 811 06 Bratislava
  Tel.: 02/57290580

 • MUDr. Igor Bartl
 • Ružinovská poliklinika, Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
  Tel.: 02/48279456 (v utorok 15:30 - 19:30)

  FNsP, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
  Tel.: 02/48234291 (v stredu)
späť na začiatok

Čadca
 • MUDr. Ladislav Poliak
 • Urologická ambulancia, Poliklinika Palárikova 2311, Čadca
  Streda, Piatok
  Tel.: 041/4604676

 • MUDr. Peter Pištek
 • Urolog.amb.NsP, Palárikova 2311, 022 01 Čadca
  Tel.: 041/4331245
späť na začiatok

Dolný Kubín
 • MUDr. Alexander Mikitka
 • UROSEXAM s.r.o. - urologická ambulancia, Nemocničná 1944/10
  Tel.: 0905/652 982
späť na začiatok

Galanta
 • MUDr. Ondrej Hajdúk
 • Urologická ambulancia, NsP Sv.Lukáša, Hodská 38, 924 00 Galanta
  Tel.: 031/78 337 80 Po-Ut-Št
späť na začiatok

Hlohovec
 • MUDr. Miloslav Kuták
 • Urologická ambulancia NZZ, A. Hlinku 27, Hlohovec
  Tel.: 033/7300371 kl. 271
späť na začiatok

Humenné
 • MUDr. Peter Kusenda
 • NZZ urologická ambulancia, ul. 1. mája 23, 066 01 Humenné
  Tel.:
späť na začiatok

Košice
 • MUDr. Dušan Martinčok, CSc.
 • Urologické oddelenie FN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice
  Tel.: 055/6152851

 • MUDr. Hubert Schneider
 • Urologická ambulancia, Poliklinika pre FNsP, Tr. SNP 1. Košice
  Tel.: 0903 630 897

 • MUDr. Igor Milichovský
 • Nemocnica Košice – Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
  Tel.: 055/7234522

 • Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
 • Urologická klinika LF UPJŠ a FNLP, Trieda SNP 1, 040 66 Košice
  Tel.: 055 640 3589

 • MUDr. Ľubomír Velk
 • urologická ambulancia, Spišské námestie 3 , Košice
  (Pon. 15.15 - 18.00, Ut. 15.15 - 18.00, Štv 8.15 - 16.00)
  Tel.:

 • MUDr. Martin Hrivňák
 • Nemocnica Košice – Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica
  Tel.: 055/7234525

 • MUDr. Matej Jacina
 • Urologická ambulancia – Jacina s.r.o., Rastislavova 45, Košice
  Tel.: 055/6770191

 • MUDr. Pavol Riznič
 • Urologická ambulancia NZZ, Rastislavova 45, Košice
  Tel.: 055/6221562 kl. 137

 • MUDr. Peter Piovarči
 • Urologicko-onkologická ambulancia, Letná 45, Košice
  Tel.: 055/6220925

 • MUDr. Peter Ščerbák
 • Urologická ambulancia - NZZ – ElanVital s.r.o., Komenského 37/A, Košice
  Tel.: 055/6334511 kl. 130

 • MUDr. Viera Bockaničová
 • ProCare a.s., J.Pavla II. 5, 040 01 Košice
  Tel.: 055/6403601
späť na začiatok

Kraľovský Chlmec
 • MUDr. Karol Szillassy
 • Urologická ambulancia, Kraľovský Chlmec
  Tel.: 056/6321426
späť na začiatok

Kysucké Nové Mesto
 • MUDr. Ladislav Poliak
 • Urologická ambulancia, Poliklinika - štvrtok
späť na začiatok

Levoča
 • MUDr. Peter Pollák
 • Železničný riadok 2, 054 01 Levoča
  Tel.: 053/4512651 kl. 528
späť na začiatok

Liptovský Hrádok
 • MUDr. Henrich Klečka
 • Poliklinika, J.D.Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
  Tel.: 044/5222386175
späť na začiatok

Liptovský Mikuláš
 • MUDr. Viktor Kováčik
 • Jilemníckeho 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
  Tel.: 044/5620471
späť na začiatok

Lučenec
 • MUDr. Ivan Striež
 • Neštátna urologická ambulancia, Nám. Republiky 14, Lučenec
  Tel.: 047/4334566

 • MUDr. Rudolf Slivka
 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Nám. Republiky 14, Lučenec
  Tel.: 047/4377389
späť na začiatok

Malacky
 • MUDr. Peter Lengyel
 • Urologická ambulancia, Duklianskych hrdinov 4, Malacky
  Tel.: 034/28 29 910
  Možnosť telefonického objednania.
späť na začiatok

Nitra
 • MUDr. Marián Bielich
 • FN, Špitalská 6, 950 01 Nitra
  Tel.: 037/6545221
späť na začiatok

Partizánske
 • MUDr. Karol Veselý,Csc.
 • Urologická ambulancia NsP, Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske
  Tel.: 038/749 37 63
späť na začiatok

Piešťany
 • MUDr. Pavol Gerhát
 • Urolog.amb., Lipová 66/33, 921 01 Piešťany
  Tel.: 033/7741070
späť na začiatok

Poprad
 • MUDr. Erik Chorvát
 • Urologická ambulancia, Poliklinika 803/20, Poprad
  Tel.: 052/ 7125365

 • MUDr. Ján Vasiľ
 • Urologická ambulancia, Moheľova 2, Poprad
  Tel.: 0907/300 226
späť na začiatok

Prešov
 • MUDr. Danka Horňáková
 • Jurkovičova 18, 080 01 Prešov
  Tel.: 051/7701743 kl.345

 • MUDr. Domicián Zahorjan
 • Levočská 18, 080 03 Prešov
  Tel.: 051/7716655

 • MUDr. Martin Smolko, PhD.
 • Uro-gynekologycká ambulancia, ORPREGA s.r.o.
  Prostejovská 33, 081 01 Prešov
  Tel.: 051/7942164
  e-mail: matosmolkogmail.com
späť na začiatok

Prievidza
 • MUDr. Michal Prostredný
 • NZZ urolog.amb., Uromed s.r.o., MSP, Pauleho 1, 971 01 Prievidza
  Tel.: 046/5413389 kl. 031 046/5413329 kl. 031

 • MUDr. Vladimír Kittel
 • NZZ urolog.amb., Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza
  Tel.: 046/5433936
späť na začiatok

Považská Bystrica
 • MUDr. Ján Šebo
 • Urolog.amb.NsP, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
  Tel.: 042/4304158

 • MUDr. Jozef Lalinský
 • NZZ urolog.amb., Mládežnícka 2174, 017 01 Považská Bystrica
  Tel.: 042/4340370
späť na začiatok

Revúca
 • MUDr. Rastislav Baločko
 • Urologická ambulancia NsP Revúca, Litovelská 25, Revúca
  Tel.: 058/4833335 - pondelok
späť na začiatok

Rimavská Sobota
 • MUDr. Obaidullah Mir
 • Neštátna urologická ambulancia, ul. Železničná 2, Rimavská Sobota
  Tel.: 047/5612370, 047/5634526

 • MUDr. Tibor Durdjak
 • URO-CENTRUM, Hurbanova 1, Rimavská Sobota
  Tel.: 047/5631433
späť na začiatok

Rožňava
 • MUDr. Róbert Rolko
 • Urologická ambulancia, Špitálska 1, Rožňava
  Tel.: 058/7329635
späť na začiatok

Ružomberok
 • MUDr. Marián Balogh
 • UVN Ružomberok, Urologická ambulancia, Generála M. Vesela 21,
  034 01 Ružomberok
  Tel.: 0905/120703
späť na začiatok

Sečovce
 • MUDr. Milan Kičinko
 • Urologická ambulancia, UROLLEK s.r.o., Obchodná 24/55, Sečovce
  Tel.: 056/6725563
späť na začiatok

Senec
 • MUDr. Róbert Valkov
 • Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
  Tel.: 02/45924441
späť na začiatok

Skalica
 • Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
 • Urolog.oddelenie NsP, Koreszova 2, 909 82 Skalica
  Tel.: 034 / 664 49 51-5
späť na začiatok

Šaľa
 • MUDr. Ondrej Hajdúk
 • Hlavná 6, Šaľa v pondelok od 15:00
  Tel.: 031/ 789 91 50
späť na začiatok

Šamorín
 • MUDr. Jozef Dubravický
 • Urologická ambulancia - Hlavná ulica 1, Šamorín 9310
  Tel.: 0903910756, Pondelok 15:30-21:00
  e-mail: dubravickygmail.com
  pre prípad akútnych stavov 0904890601
späť na začiatok

Topoľčany
 • MUDr. Daniela Doležalová
 • NsP, Pavlovova 17, Topoľčany 955 01
  Tel.: 038 5351659, 5351271
  e-mail: daniela.dolezalovansptopolcany.sk
  Web.: www.hospitalto.sk

 • MUDr. Roman Molek
 • NZZ urolog.amb., ul. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany
  Tel.: 038/5321558
späť na začiatok

Trebišov
 • MUDr. Ján Kleščinsky
 • Urologická ambulancia – KARDURO s.r.o., Ul. SNP, Trebišov
  Tel.: 056/6660408
späť na začiatok

Trenčín
 • MUDr. Roman Sokol
 • NZZ urolog.amb., Piaristická 6, 911 01 Trenčín
  Tel.: 032/6524082
späť na začiatok

Trnava
 • MUDr. Katarína Jelačičová
 • Urologická ambulancia, Starohájska 2, Trnava 917 01
  Tel.: 033 5504722
  e-mail: uriostonline.sk

 • MUDr. Marián Cvik
 • URO centrum s.r.o., A. Žarnova 1, Trnava 917 01
  Tel.: 033 53333744
  e-mail: ambulanciaurocentrum-tt.sk
späť na začiatok

Žilina
 • MUDr. Juraj Svitáč, CSc.
 • NZZ urolog.amb, Žilpo, s.r.o. Vysokoškolákov 31, 012 07 Žilina
  Tel.: 041/5627045
späť na začiatok