Noktúria => časté nočné močenie

bed wc

Čo je noktúria ?

Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu (ICS) definuje noktúriu ako potrebu močiť počas nočného spánku. Nižšia frekvencia (raz v noci) a hlavne starší ľudia tento stav často akceptujú bez vyhľadania lekárskej pomoci a považujú ho za „normálny“. Avšak práve pre nich je nočné vstávanie zvlášť obťažujúce, komplikované a okrem iných následkov môže znamenať zvýšené riziko pádov a zlomenín.
happy people